Druk recept

Recepty Weterynaryjne 2021

Wykonujemy wydruk recept lekarskich i weterynaryjnych na nowych drukach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r., D.U. 2021, poz. 1114.

Na recepty weterynaryjne nanosimy kody kreskowe niezależnie od kategorii. Umożiwiamy wybór danych, które mają zostać naniesione na recepty – jeśli używacie Państwo pieczątek jako formę naniesienia danych na receptę, dopasowujemy druki tak, aby można było je zastosować.

 

Co należy podać?

Recepty lekarskie:

  • Nazwa, adres, telefon i REGON świadczeniodawcy w przypadku podmiotów Podstawowej Opieki Zdrowotnej, lub imię, nazwisko, adres i telefon w przypadku prywatnej praktyki lekarskiej
  • Numer PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) lekarza, dla którego została przydzielona pula numerów
  • Pula numerów w formie załącznika do zamówienia dla drukarnii bądź komunikatu XML
  • Informację o tym, czy mamy nadrukować bądź nie poniższe dane: dane adresowe, REGON, telefon w polu „świadczeniodawca”, danle lekarza w polu „dane i podpis lekarza”

Druk recepty weterynaryjnej:

  • Nazwa, adres telefon i REGON podmiotu wystawiającego recepty
  • Komunikat XML uzyskany z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego dla danego lekarza
  • Informację o tym, czy mamy nadrukować bądź nie poniższe dane: dane adresowe, REGON, telefon w polu „wystawiający receptę”, dane lekarza i/lub numer PWZ w polu „dane i podpis lekarza”

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przewiń na górę